Mugiro

Per al llançament d’aquesta marca de protectors esportius vam crear la seva identitat, packaging, web i materials promocionals.

Producció de 3 vídeos de presentació dels seus productes.